Bouwmanagement | Procesmanagement | Programma van eisen| Locatieonderzoek| Huisvestingsadvies | Werkplekadvies | Ontwerpmanagement

“Het combineren van menselijke en technische aspecten in onze projecten maakt elke dag een puzzel die ik wil oplossen.”

Edo Schrijver

Ik werk sinds 2011 bij Objectum als projectmanager op het gebied van procesmanagement, planontwikkeling, bouwmanagement en huisvestingsadvies. Ik ben betrokken bij projecten vanaf de initiatieffase tot en met de uitvoerings- en onderhoudsfase in zowel nieuwbouw als renovatie. Daarbij ligt mijn expertise in opdrachten voor onderwijs, retail en overheid.

 

Wat mij motiveert

Het bedenken van integrale oplossingen, waarbij ik de verbindende factoren tussen de mensen zoek. Het motiveren van mensen met verschillende belangen om samen te werken aan een project is een uitdaging die elke dag terugkomt in de bouw.