Project

Swetterhage
KERNGEGEVENS

Locatie | Zoeterwoude
Omvang | herontwikkeling 16 hectare woon/werkgemeenschap voor circa 350 bewoners in gehandicaptenzorg
Uitvoeringstijd | 2008 – 2018

TAKEN BONUM

Procesmanagement

OVERIGE PARTIJEN
Opdrachtgever | Gemiva SVG Groep
Aannemer | Bouw- en aannemingsbedrijf Meerburg B.V., Van Wijnen, Van Hees, Verstappen
Architect | Kokon Architectuur & Stedenbouw B.V., EM interieur-architecten Breukelen
Constructeur | Peree Bouwadvies B.V.
Installatieadvies | Sweegers en de Bruijn
EXTRA INFO

Al jaren is Bonum betrokken als proces- en projectmanager in opdracht van Gemiva-SVG. Het project behelst de herontwikkeling van het terrein Swetterhage in Zoeterwoude. In totaal worden 16 hectare grond herontwikkeld om huisvesting te bieden aan circa 350 bewoners die met veel plezier wonen en werken op het terrein.

Swetterhage is de een woongemeenschap van Gemiva-SVG met ruim 320 bewoners, met een verstandelijke en vaak ook een lichamelijke beperking. Het terrein omvat circa 17 ha en is gelegen aan de zuidrand van Zoeterwoude Dorp met uitzicht op het groene hart. Het terrein werd begin jaren tachtig in gebruik genomen. Vanaf 2007 wordt het terrein gefaseerd herontwikkeld. Inmiddels zijn alle gewenste woningen nieuw gebouwd en zijn er vele nieuwe faciliteiten gerealiseerd waaronder een overdekt zwembad, sportfaciliteit, data center, gebouw voor facilitaire diensten en een gebouw voor (para-) medische voorzieningen.

Naast de opstallen is vrijwel de volledige ondergrondse en bovengrondse infrastructuur vernieuwd. De aankomende jaren resteren nog een dagbesteding gebouw, kinderboerderij en het laatste deel van de renovatie van het gebouw met restaurant en zalen.

Diverse nieuwe en te herontwikkelen gebouwen zullen niet meer worden aangesloten op het gasnet. Circulariteit en duurzaamheid zullen centrale thema’s zijn voor de nieuwe opstallen.

Swetterhage