Project

Rodersana
KERNGEGEVENS

Locatie | Oirschot
Omvang | Herontwikkeling medisch centrum naar moderne locatie voor lifestyle improvement
Uitvoeringstijd | 2007 – 2008

TAKEN BONUM
Conceptontwikkeling | Proces- en projectmanagement
OVERIGE PARTIJEN

Opdrachtgever | Rodersana
Aannemer | Bouwbedrijf van Breemaat B.V.
Architect | MAS Architecten Rotterdam
Constructeur | Raadgevend ingenieursbureau Schaeffer
Installatieadviseur | Swegers en de Bruin Den Bosch

EXTRA INFO

Rodersana biedt verslavingszorg bij alcohol-, drugs- en gokverslaving. In opdracht van Rodersana was Bonum van 2007-2008 betrokken bij de herontwikkeling van het medisch dectrum naar moderne locatie voor lifestyle improvement in Oirschot. Onze experts ware betrokken bij de conceptontwikkeling en verantwoordelijk voor het proces- en projectmanagement gedurende het project.

Rodersana biedt, aanvankelijk privaat gefinancierde, verslavingszorg. Het terrein in de bossen van Oirschot werd gebruikt door de eigenaar, Novadic-Kentron, als therapeutische gemeenschap. Vanwege de gedateerdheid en het aanbieden van andersoortige therapieën kwam het gebouw leeg te staan en werd het te koop aangeboden. Samen met Bonum werd onderzocht of naast verkoop ook een andersoortig gebruik mogelijk was. Dit heeft geleid tot een hotel accommodatie waarin privaat gefinancierde verslavingszorg wordt geleverd.