Project

Novadic-Kentron
KERNGEGEVENS

Locatie | Vught
Omvang | Ontwikkeling en realisatie nieuwe kliniek voor verslavingszorg met 120 bedden.
Uitvoeringstijd | 2005 – 2007

TAKEN OBJECTUM

Huisvestingonderzoek | Strategisch huisvestingsplan | Proces- en projectmanagement | Interimmanager facilitair

OVERIGE PARTIJEN

Opdrachtgever | Novadic Kentron
Aannemer | Adriaans-van Bree V.O.F.
Architect | MAS Architectuur
Constructeur | Raadgevend ingenieursbureau Schaeffer
Installatieadviseur | Sweegers en de Bruijn

EXTRA INFO
Novadic Kentron