NOVADIC-KENTRON

KERNGEGEVENS
Locatie | Vught
Omvang | Ontwikkeling en realisatie nieuwe kliniek voor verslavingszorg met 120 bedden.
Uitvoeringstijd | 2005 – 2007
BONUM
Huisvestingonderzoek
Strategisch huisvestingsplan
Proces- en projectmanagement
Interimmanager facilitair
OVERIGE PARTIJEN
Opdrachtgever | Novadic Kentron
Aannemer | Adriaans-van Bree V.O.F.
Architect | MAS Architectuur
Constructeur | Raadgevend ingenieursbureau Schaeffer
Installatieadviseur | Sweegers en de Bruijn