Project

Hendrikshoeve
KERNGEGEVENS

Locatie | Numansdorp
Omvang | Herontwikkeling rijksmonument voor centrum voor mensen met een verstandelijke of meervoudige handicap
Uitvoeringstijd | 2009 – 2012

TAKEN BONUM

Proces- en projectmanagement

OVERIGE PARTIJEN

Opdrachtgever | Gemiva SVG Groep
Aannemer | Boeter Bouwbedrijf B.V.
Architect | Bogaerds Architecten en Ingenieurs
Constructeur | Bogaerds Architecten en Ingenieurs
Installatieadvies | Sweegers en de Bruijn

EXTRA INFO

Van 2009 tot 2012 was Bonum betrokken bij dit project in opdracht van Gemiva SVG Groep. Het betrof de herontwikkeling van een rijksmonument met als bestemmingsplan een centrum voor mensen met een verstandelijke of meervoudige handicap te realiseren. Bonum verzorgde het proces- en projectmanagement van de Hendrikshoeve.

De Hendrikhoeve in Oud Beijerland is een Rijksmonument dat door Gemiva-SVG is aangekocht om te worden herontwikkeld tot woningen voor mensen met een verstandelijke en fysieke beperking. Op de begane grond zijn kamers gerealiseerd voor mensen met een meervoudige complexe beperking voor zien van individueel sanitair. Op de verdieping zijn studio’s gerealiseerd voor mensen met een licht verstandelijke beperking. De schuur naast de boerderij wordt gebruikt voor dagbesteding even als het omliggende terrein.

Hendrikshoeve
Hendrikshoeve