SDW ROOSENDAAL

KERNGEGEVENS
Locatie | Roosendaal
Omvang | herontwikkeling woon/werkgemeenschap voor circa 350 bewoners met een verstandelijke of meervoudige handicap.
Uitvoeringstijd | 2009 – 2010
BONUM
Strategisch vastgoedadvies en financieel management.