HORIZON JEUGDZORG

KERNGEGEVENS
Locatie | Rotterdam, Alphen a/d Rijn, Oostvoorne, Harreveld

Uitvoeringstijd | 2015 – 2016

BONUM
Aanbesteding integraal onderhoud viertal locaties.
Presentatiebestekken geschreven en in de markt gezet.
(In samenwerking met Klictet B.V.)