CONSULTANCY

  • SDW ROOSENDAAL | herontwikkeling woon/werkgemeenschap voor circa 350 bewoners met een verstandelijke of meervoudige handicap. | Roosendaal | Uitvoeringstijd 2009 – 2010 | Strategisch vastgoedadvies en financieel management.
  • HORIZON JEUGDZORG | Rotterdam, Alphen a/d Rijn, Oostvoorne, Harreveld | Uitvoeringstijd 2015 – 2016 | Aanbesteding integraal onderhoud viertal locaties. Presentatiebestekken geschreven en in de markt gezet. (In samenwerking met Klictet B.V.)
  • GROENHUYSEN OUDERENZORG |  Roosendaal/Bergen op Zoom | Uitvoeringstijd 2011 – 2015 | Aanvraag gebruikersvergunning, ontwikkelen van bidboeken t.b.v verkoop aantal locaties.
  • SPAARNE ZIEKENHUIS | transformatie 9.690 m2 kantoorruimte naar 24 appartementen | Amsterdam | Voorbereidingstijd  juni 2015 – juni 2017 | Uitvoeringstijd  juni 2017 – december 2019 | Uitbesteden onderhoud installaties, Prestatiebestekken geschreven, Aanbesteding organiseren (In samenwerking met Klictet B.V.) | Opdrachtgever; Spaarne ziekenhuis.
  • ZORGGROEP ELDE |  herontwikkeling locatie | Boxtel | Haalbaarheidsanalyse, Ontwikkeling stedenbouwkundig plan.