Zorgvastgoed: wat is het en wat doet Bonum op het gebied van zorg?

De afgelopen jaren is zorgvastgoed steeds belangrijker geworden door de vergrijzing, de groeiende marktvraag en veel verouderd zorgvastgoed. Volgens het CBS is de verwachting dat 4,7 miljoen mensen 65+ is in 2040. Deze ouderen zijn vaak nog vitaal en vermogend. Bonum faciliteert advies over zorgvastgoed, omdat we nadenken over de toekomst van de zorg. Ons uitgebreide portfolio bestaat uit diverse zorgprojecten door heel Nederland voor verschillende opdrachtgevers. Of het nu gaat om gesubsidieerde zorginstellingen of particulier zorgvastgoed. Hieronder leggen we uit wat zorgvastgoed is en wat Bonum hierin kan betekenen.

Wat is zorgvastgoed?

Zorgvastgoed gaat om verzorgingshuizen, kleinschalige woonvoorzieningen of aanleunwoningen. Zeker niet alleen ziekenhuizen dus. Zorgvastgoed is een breed begrip, waarin onderscheid wordt gemaakt tussen ‘cure’ en ‘care’. Onder ‘cure’ vallen bijvoorbeeld ziekenhuizen en eerstelijns hulp- en huisartsenposten. Het grootste gedeelte zorgvastgoed valt onder ‘care’, dit komt neer op woningen met zorg. Dit kunnen seniorenwoningen zijn, waarbij zorgpakketten worden aangeboden, maar ook zorginstellingen met woningen voor gehandicapten, dementiepatiënten of andere vormen van begeleid wonen. Door de veranderde regelgeving in de zorg is er voor deze woonvormen een rol weggelegd voor de vastgoedsector.

De ontwikkeling van zorgvastgoed

De hoeveelheid zorgvastgoed in Nederland was altijd al groot. Dit vastgoed was weliswaar voornamelijk in handen van zorginstellingen, waardoor er maar weinig zorgvastgoed was om in te investeren. Door de veranderde wet- en regelgeving en demografische ontwikkelingen heeft zich een verschuiving voorgedaan. Door de vergijzing van de bevolking neemt de behoefte aan passend zorgvastgoed enorm toe. Ook verandert het traditionele model van bejaardentehuizen steeds meer naar zelfstandig wonen binnen een zorginstelling. De investeringsbehoefte in zorgwoningen is voor zorginstellingen zelf niet meer op te brengen. Hierdoor is een nieuwe markt ontstaan voor vastgoedbeleggers, die de komende jaren alleen nog maar verder zal groeien.

Zorgvastgoed en het coronavirus

Zorgvastgoed bewijst ook in tijden van het coronavirus een interessante branche te zijn. Met name de vooruitzichten voor seniorenwoningen zijn de komende jaren uitstekend, omdat Nederland steeds meer vergrijst. Anders dan bij de huurwoningmarkt vraagt deze markt om specifieke kennis en actieve betrokkenheid van de beleggers. Een samenwerking tussen de vastgoedwereld en de zorg blijkt een succes.

Ouderen zijn kwetsbaarder voor het coronavirus, waardoor men iets terughoudender is geworden met investeren in zorgvastgoed. Maar zorgvastgoed heeft door de jaren heen een sterke waardeontwikkeling doorgemaakt. Het coronavirus lijkt daar nog geen duidelijke omslag in teweeg te hebben gebracht.

Niet vatbaar voor economische trends

Zorg voorziet in een primaire behoefte en is daarom nauwelijks gevoelig voor economische trends. De behoefte aan het aantal fysieke zorgwoningen voor zorgbehoevenden blijft toenemen, waardoor schaarste is ontstaan. Op dit moment is het tekort aan zorgwoningen ongeveer 32.000 woningen en verwacht wordt dat dit tekort zal groeien naar 52.000 zorgwoningen in 2040. Zorgvastgoed is vooral aantrekkelijk voor beleggers met een lange termijn focus. Voor beleggers houdt zorgvastgoed daarom een stabiele belegging in.

Investeren in de zorg

Zorgvastgoed is aantrekkelijk voor beleggers vanwege de groeiende marktvraag en het lagere risico op de lange termijn. Maar er zijn uitdagingen voor de komende jaren: veel zorgvastgoed is verouderd. Om aan de groeiende (moderne) woon- en zorgbehoeften te voldoen, ligt er een opgave rondom verduurzaming. Want is verbouwen of renoveren voldoende of moet de volledige zorginstelling worden getransformeerd? En wat voor financiële en ruimtelijke consequenties heeft dat als gevolg? Door onze samenwerkingen met diverse opdrachtgevers kunnen we advies uitbrengen over het verduurzamen van zorgvastgoed, zodat er keuzes worden gemaakt die haalbaar én betaalbaar zijn.

Onze diensten

Bonum biedt bouwadvies & projectmanagement in het zorgvastgoed. Ontdek hieronder onze belangrijkste diensten.

Consultancy

Door middel van consultancy adviseren we onze opdrachtgevers over investeringen en beslissingen rondom zorgvastgoed. We beoordelen of de organisatie haar visie wel helder op het netvlies heeft staan en bekijken of de beoogde investering wel past bij de organisatie. Ieder financieringsvraagstuk wordt door Bonum snel en efficiënt op maat gesneden en voorzien van een businesscase. We adviseren en begeleiden onder andere bij vastgoedadvies, strategische vastgoedplannen, haalbaarheidsstudies en vastgoed- en zorgexploitaties.

Management

Procesmanagement is een belangrijk onderdeel van ons expertisegebied. Bij alle huisvestings- en vastgoedopdrachten sturen onze bouwmanagers op tijd, geld, kwaliteit, informatie, organisatie en de beheersing van risico’s. Onze experts hebben de vaardigheden om dit voor onze opdrachtgevers te bereiken. Bonum adviseert en begeleidt onder andere bij proces- en projectmanagement, bestuurlijke procedures en interim-management.

Onze zorgvastgoed projecten

Bonum heeft meegewerkt aan diverse zorgvastgoed projecten, zoals het project Swetterhage in Zoeterwoude, de herontwikkeling van het terrein Swetterhage, zodat 320 bewoners weer met plezier kunnen wonen en werken. Swetterhage is een woongemeenschap van Gemiva-SVG met ruim 320 bewoners met een verstandelijke en vaak ook lichamelijke beperking. Het terrein omvat circa 17 ha en is gelegen aan de zuidrand van Zoeterwoude Dorp met uitzicht op het groene hart. Voor dit project heeft Bonum proces-en projectmanagement uitgevoerd.

Of het project Novadic-Kentron in Vught: de ontwikkeling en realisatie van een nieuwe kliniek in de verslavingszorg met 120 bedden. En onze taken? Huisvestingsonderzoek, strategisch huisvestingsplan en proces- en projectmanagent. Ontdek hier meer van onze zorgvastgoed projecten.

Wij zijn dé specialist op het gebied van zorgvastgoed! Heb je vragen of wil je ontdekken wat zorgvastgoed voor jou kan doen? Neem dan contact met ons op.

 

Vorige

Volgende