Bonum: dé expert op het gebied van bouw zorgprojecten

Op zoek naar een bouwbedrijf dat zich bezighoudt met projecten in de zorg? Bonum is expert in zorgprojecten! Omdat het bouwen van zorginstellingen of transformaties een bijzondere aanpak vraagt, denken wij mee vanaf de eerste schets tot de oplevering. Zo maken wij samen met de betrokken partijen een gebouw volledig toekomstbestendig. Dit is belangrijk voor de veiligheid, financiën en de kwaliteit van het gebouw én de zorg. Bonum is dé perfecte bouwpartner voor diverse zorgprojecten! Meer over onze werkzaamheden lees je hieronder.

De zorgmarkt

Om een beeld te krijgen van de verschillende zorginstellingen in Nederland schetsen we een beeld van de zorgmarkt. De Nederlandse zorgmarkt kan worden opgedeeld in ‘cure’ en ‘care’. Curatieve zorg, ofwel cure, is gericht op het herstel van zieken (ziekenhuizen en huisartsen). Care is gericht op genezing en langdurige welzijnszorg (verzorging- en verpleeghuizen). In de zorg werken zo’n 1,3 miljoen mensen, opgedeeld in cure en care.

Zo zijn de uitgaven aan de zorg de afgelopen tien jaar gestegen tot ongeveer 13% van het bruto binnenlands product (bbp). De verwachting is dat dit percentage de komende jaren alleen maar zal stijgen. De grootste factoren voor de groei? Demografie, inkomensontwikkeling én innovatie. De extramurale zorg is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Dit is zorg aan cliënten die niet in een instelling verblijven. Het is zorg die de cliënt thuiskrijgt, bijvoorbeeld thuiszorg. Het aantal ouderen in verzorgingstehuizen is flink afgenomen, terwijl het aantal ouderen met een zorgvraag is toegenomen.

Marktaandeel zorgvastgoed

De provincie Zuid-Holland heeft het meeste zorgvastgoed, terwijl de provincie Zeeland de minste zorgvastgoed heeft. De huidige en toekomstige generaties ouderen zijn steeds welvarender geworden en deze vermogende ouderen hebben in toenemende mate de mogelijkheid om ruimer en luxer te leven. Deze ouderen zullen vaker voor een luxere oudedagvoorziening kiezen. Dit betreft grotere appartementen, mooiere locaties, meer voorzieningen in het pand of nabij en meer dienstverlening. Voor de bouwsector liggen er kansen om in deze groeiende vraag naar luxewoningen én instellingen te voorzien. Bonum adviseert en begeleidt bij dit soort zorgprojecten.

Kansen voor de bouw

In de bouwsector liggen dus kansen op het gebied van zorgprojecten. De zorg is de komende jaren een groeimarkt geworden en de groep ouderen die niet zonder zorg kan, blijft groeien. Daarnaast is er op het moment een grote hoeveelheid zorggebouwen uit de jaren zestig en zeventig die getransformeerd of gerenoveerd moeten worden.

Wat doet Bonum op het gebied van zorgprojecten?

Wij denken écht mee. Wil je een bestaande zorginstelling laten verbouwen of renoveren? Wij bieden hulp en advies bij de herontwikkeling van een zorginstelling. Wij ondersteunen bij het vertalen van de zorgvraag naar nieuwbouwplannen en houden rekening met duurzaamheid, energiebesparing en een veilig leefklimaat. Met behulp van verschillende modellen en de verzamelde data kunnen we de zorgvraag vertalen naar passend bouwadvies voor zorgprojecten. Een paar van onze diensten op een rij:

  • Strategisch vastgoedplannen
  • Haalbaarheidsstudies
  • Business cases voor banken en het WFZ
  • Vastgoed- en zorgexploitaties
  • Programma van eisen
  • Vastgoedadvies

Risicobeheersing en technische infrastructuur

Bonum kan helpen om het desbetreffende gebouw en de bijbehorende voorzieningen zodanig in te richten dat ze een bijdrage leveren aan de veiligheid. Wij geven bij zorgprojecten advies over de bouwkwaliteit, die getoetst en verbeterd kan worden op het gebied van duurzaamheid, functionaliteiten en het binnenklimaat. Ook denken we mee over de wetgeving en vergunningen, zodat er een kwalitatief goede en veilige zorgomgeving wordt gecreëerd.

Zorgprojecten met zorg uitgevoerd

Als er in de zorg wordt gebouwd, gebeurt dit in een omgeving van ouderen en zieken. Daarom zijn we scherp op overlast of andere ongemakken. Bij de bouw van zorgprojecten hanteren we richtlijnen en gaan we met respect om met de bewoners. Wij weten als geen ander dat goede huisvesting cruciaal is om goede zorg te kunnen bieden. Dit vraagt om kennis van zaken. Als zorginstelling wil je uiteraard samenwerken met een bouwpartij die weet wat er moet gebeuren om de juiste zorg te kunnen bieden. Wij zijn op ge hoogte van de nieuwste trends, technische voorwaarden en de wet- en regelgeving.

Wij ontzorgen opdrachtgevers

Bouwadviesbureau Bonum denkt mee over de groeiende vraag naar woningen gecombineerd met zorg. Vanaf de ontwerpfase tot de oplevering staan wij onze opdrachtgever optimaal bij. Bonum heeft eerder meegewerkt aan diverse zorgprojecten in de bouw. Bekijk de verschillende projecten om een indruk te krijgen van ons werk. Wil je met ons samenwerken op het gebied van zorgprojecten? Neem dan contact met ons op. Wij vertellen je meer over de mogelijkheden.

Vorige

Volgende