Een zorginstelling bouwen? Een efficiënte samenwerking met Bonum

De zorgmarkt is naar verwachting een belangrijke groeisector de komende jaren. Door de vergrijzing wordt de zorg voor ouderen steeds belangrijker. Daarnaast vinden er verschillende institutionele wijzigingen plaats in de zorgmarkt. Zo wordt de financiering van zorgvastgoed steeds meer de eigen verantwoordelijkheid van zorginstellingen. Ook zijn er meer vermogende ouderen. Dit betekent een gewijzigd perspectief voor de bouw met veel kansen om op in te spelen. Wil je een zorginstelling bouwen? Zorg dan dat je de juiste adviezen en projectmanagement krijgt. Bonum heeft jarenlange ervaring in zorgvastgoed en wij werken voor diverse opdrachtgevers. Ontdek hieronder wat Bonum kan betekenen op het gebied van een zorginstelling bouwen.

Wat is een zorginstelling?

Een zorginstelling is een gebouw waarin zieke mensen medische zorg krijgen. Het is een instelling waar zorg wordt verleend, bijvoorbeeld een ziekenhuis, verzorgingshuis, verpleeghuis, instelling voor de gehandicaptenzorg of een ggz-instelling. In een verpleeghuis wonen mensen die zwaardere zorg en ook behandeling en begeleiding nodig hebben. Verzorgingshuizen bestaan vrijwel niet meer. Voorheen woonden daar ouderen die niet meer zelfstandig thuis konden wonen, maar (nog) geen zware zorg nodig hadden. Als je als hulpbehoevende veel zorg nodig hebt, kom je in aanmerking voor het verblijf in een zorginstelling. Bonum helpt bij een zorginstelling bouwen waarbij aan de eisen van de opdrachtgever wordt voldaan.

Aanvullende zorg

Zorginstelling bouwen? Dan kan het handig zijn om te verdiepen in de aanvullende zorg. Naast de benodigde zorg zijn begeleiding, dagbesteding, maaltijden en huishoudelijke hulp ook inbegrepen bij het verblijf in de meeste zorginstellingen. Verder biedt een zorginstelling soms ook aanvullende zorg aan. Denk bijvoorbeeld aan mondzorg of fysiotherapie, maar dit kan per instelling variëren.

Type zorginstellingen

  • Zorgaanbieders
  • Eerstelijnszorg
  • Ziekenhuiszorg
  • Thuiszorg
  • Gehandicaptenzorg
  • Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)
  • Verpleeghuizen en verzorgingshuizen

Het aantal zorginstellingen in Nederland

Volgens de database van Bold Data waren er in 2019 zo’n 258.016 zorginstellingen in Nederland, blijkt uit cijfers. Eén op de vijf Nederlandse zorginstellingen zijn te vinden in de provincie Zuid-Holland (20%). Op de tweede plaats staat Noord-Holland (17%). Ook in Noord-Brabant zijn er veel zorginstellingen te vinden (14%). Samen zijn in deze drie provincies meer dan de helft (51%) van alle zorginstellingen in Nederland gevestigd. Volgens Bold Data zijn er 2374 verpleeghuizen en verzorgingshuizen in Nederland.

In totaal was er in Nederland in 2010 ongeveer 52 miljoen m² vastgoed in gebruik door een zorginstelling, stelt het Economisch Instituut voor de Bouw. Jaarlijks breidt het vastgoedgebruik door de zorg zich uit met gemiddeld ongeveer 800 duizend m². Genoeg kansen dus om een nieuwe zorginstelling te bouwen!

De zorgbouw stijgt sterk richting 2030

De belangrijkste eigenschappen van de toekomstige vraag naar zorginstellingen bouwen zijn de demografische groei, inkomensontwikkeling en innovatie. Daarnaast spelen veranderende voorkeuren van consumenten en overheidsbeleid een rol in de ontwikkeling van de zorguitgaven. Vooral de toename van het aantal ouderen is bepalend voor de uitbreiding van het zorgvastgoed. In 2030 ligt de totale bouwproductie voor de zorg naar verwachting op ongeveer € 3,7 miljard per jaar. Er liggen dus enorme kansen voor investeerders, beleggers en ontwikkelaars als het gaat om een nieuwe zorginstelling bouwen.

Zorginstelling bouwen? Ga voor bouwadviesbureau Bonum

Bonum helpt diverse opdrachtgevers bij een zorginstelling bouwen, die precies aan de verwachtingen voldoet. Wij hebben veel ervaring in de vastgoedsector en hebben al vele schitterende zorggebouwen opgeleverd. Ontdek de verschillende projecten om een indruk te krijgen van ons werk. Wij hebben professionele adviseurs en managers in huis om het hele proces van een zorginstelling bouwen te verzorgen. Doordat wij een strakke planning hanteren, waarbij wij vanaf de start met alle betrokken partijen intensief overleg voeren, verlopen onze projecten soepel. Onze werkwijze, ervaring en vakkennis zorgen voor een hoge bouwkwaliteit. 

Zorginstelling bouwen? Kom in contact met Bonum

Wij zetten onze expertise in om een omgeving te creëren die patiënten en bezoekers als veilig en comfortabel ervaren. Zij moeten het gevoel hebben in een fijne omgeving te wonen en/of te werken. Bonum zorgt voor een integrale benadering bij een zorginstelling bouwen: van de planontwikkeling tot en met de exploitatie, oplevering en het beheer. Ook als de zorg tijdens de renovatie of verbouwingswerkzaamheden gewoon door moet gaan. Bij ons vind je ervaren bouwspecialisten die als geen ander begrijpen hoe het primaire bouwproces in elkaar steekt. Een zorginstelling vraagt om een specifieke aanpak, omdat de zorg een sector is met veel beweging. Bonum denkt mee over toekomstbestendige gebouwen en duurzaam bouwen.

Wil je met Bonum samenwerken op het gebied van een zorginstelling bouwen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag verder.

Vorige