Wat doet Bonum op het gebied van zorgbouw?

De zorgbouw is de afgelopen decennia enorm belangrijk geworden door de vergrijzing van Nederland en de groeiende zorgvraag. De ouderen die op dit moment zorg nodig hebben, zijn vaak vermogend, waardoor er hogere eisen worden gesteld aan een zorgwoning- of instelling. Bonum biedt advies en ondersteuning op het gebied van zorgbouw, zodat zorgwoningen nog een lange toekomst te gaan hebben. Ons uitgebreide portfolio bestaat uit diverse zorgprojecten door heel Nederland voor verschillende opdrachtgevers. Of het nu gaat om gesubsidieerde zorginstellingen of particuliere zorgbouw.

Wat is zorgbouw?

De zorgbouw betreft onder andere verzorgingshuizen, woonvoorzieningen en aanleunwoningen. In de zorg wordt er onderscheid gemaakt tussen ‘cure’ en ‘care’, waarbij onder ‘cure’ ziekenhuizen en eerstelijns hulp- en huisartsenposten vallen. De term ‘care’ staat voor woningen met zorg, zoals seniorenwoningen, maar ook zorginstellingen voor bijvoorbeeld gehandicapten of dementie patiënten. De vastgoedsector denkt steeds meer na mee over de zorgbouw. Bonum is jouw partner bij het bouwen van een zorginstelling. We denken graag met je mee.

De behoefte aan goede zorgwoningen- en instellingen

De behoefte aan zorg voor ouderen neemt alsmaar toe door de vergrijzing. Maar de invulling van deze behoefte kan de komende jaren nog wel eens variëren. Om aan de veranderde behoefte van de eindgebruikers te voldoen, moeten gebouwen aanpasbaar zijn. Zorginstellingen zijn continu in beweging, waardoor een flexibel gebouw belangrijk is. Of het nu gaat om zorgbouw voor ouderen, mensen met een handicap of een verslaving: bouwen voor de zorg vraagt om betrokkenheid en inleving. Daarom zijn er slimme installaties nodig die zorgen voor een efficiënte organisatie, waarbij alle betrokken partijen goed samenwerken. Bonum heeft jarenlange ervaring in het bouwen voor de zorg. Het meedenken over optimalisaties en het einddoel is de kern van onze aanpak. Tijdens het bouwproces denken onze adviseurs en managers mee en anticiperen ze op kansen en mogelijke valkuilen.

Bonum denkt écht mee bij zorgbouw

Bonum is een ervaren bouwadviesbureau op het gebied van de zorg. Wij begrijpen dat het bouwen van zorginstellingen om een bijzondere aanpak vraagt. De zorg is een sector waarin veel beweging is en daarom is het van belang dat het gebouw toekomstbestendig is. Bonum denkt écht mee, vanaf het eerste ontwerp tot de oplevering en het beheer. Wil je een bestaande zorginstelling laten verbouwen of renoveren of een bestaand pand transformeren tot een zorginstelling? Ook dan ben je bij Bonum aan het juiste adres! Wij helpen je een toekomstbestendig bouwwerk in de zorgbouw neer te zetten en zorgen ervoor dat de zorg en de bewoners vrijwel geen hinder ervaren tijdens de bouwwerkzaamheden.

Investeren in de zorg

De zorgmarkt is naar verwachting een belangrijke groeisector in de komende decennia. Door de vergrijzing wordt de zorg voor ouderen steeds belangrijker. De zorg groeit in tegenstelling tot de rest van de economie nog sterk en investeringen, waaronder in vastgoed, nemen naar verwachting toe. Zo is de financiering van de zorgbouw de eigen verantwoordelijkheid van zorginstellingen. Dit betekent een gewijzigd perspectief voor de zorgbouw met kansen en bedreigingen om op in te spelen. Bonum maakt als bouwadviesbureau deze kansen en bedreigingen inzichtelijk en biedt oplossingen. In 2030 ligt de totale bouwproductie voor de zorg naar verwachting op ongeveer € 3,7 miljard per jaar, volgens het Economisch Instituut voor de Bouw.

De kansen voor de zorgbouw

Er liggen in de zorgbouw kansen voor de bouwsector doordat:

  • De zorg de komende decennia een zekere groeimarkt is.
  • De groep ouderen die niet zonder intramurale zorg kan, blijft groeien.
  • Door scheiden van wonen en zorg krijgen cliënten meer keuzevrijheid.
  • Door het grote aantal zorggebouwen uit de jaren ’60 en ’70 zal de vervangingsopgave de komende decennia sterk toenemen.

Onze zorgbouw projecten

Bonum heeft meegewerkt aan diverse zorgbouw projecten, zoals het project Swetterhage in Zoeterwoude, de herontwikkeling van het terrein Swetterhage, zodat 320 bewoners weer met plezier kunnen wonen en werken. Swetterhage is een woongemeenschap van Gemiva-SVG met ruim 320 bewoners met een verstandelijke en vaak ook lichamelijke beperking. Het terrein omvat ongeveer 17 ha en is gelegen aan de zuidrand van Zoeterwoude Dorp met uitzicht op het groene hart. Voor dit project heeft Bonum proces-en projectmanagement uitgevoerd.

Of het project Laverhof in Schijndel, herontwikkeling van een nieuwe locatie verpleeghuis Sint Barbara, waarbij 96 nieuwe PG-plaatsen, een wintertuin een kapel gerealiseerd zijn en de renovatie van het bestaande monumentale gedeelte. Bonum heeft voor dit project planontwikkeling, marktanalyse, strategisch huisvestingsplan en de ontwikkeling van een businessplan gerealiseerd. Ontdek meer van onze zorgbouw projecten.

Wij zijn experts als het gaat om zorgbouw! Heb je vragen of wil je met Bonum samenwerken op het gebied van een bouwproject in de zorg? Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag verder.

 

Vorige

Volgende