Alles over de laatste trends en ontwikkelingen in het zorgvastgoed

De Nederlandse zorgmarkt is constant in transitie door de toenemende vergrijzing, waardoor ouderen steeds langer zelfstandig wonen. Ook werkt de medische zorg aan een verandering van zorgtaken tussen ziekenhuizen en regionale gezondheidscentra. Voor beleggers en investeerders kan dit interessante kansen bieden. Maar wat zijn de laatste trends op het gebied van zorgvastgoed? We leggen het hieronder uit.

Oplopende schaarste zorgvastgoed

De zorgvastgoedmarkt heeft volgens het recente onderzoek van Syntrus een flinke opgave voor de boeg doordat er een steeds grotere groep ouderen ontstaat die langer thuis blijven wonen. De huidige voorraad zorgvastgoed is verouderd en zal gemoderniseerd moeten worden om aan de vereisten van het klimaatakkoord en de woonwensen van de bewoners te kunnen voldoen. Het zorgvastgoed, zeker in de curatieve sector, blijft een aantrekkelijke lange termijninvestering. Maar zorgvastgoed staat nog te weinig op de radar bij beleidsmakers. Terwijl institutionele beleggers een flinke bijdrage kunnen leveren aan de groei, modernisering en financiering van toekomstbestendig zorgvastgoed. Bonum helpt gemeentes, beleggers, investeerders en ontwikkelaars hier graag mee.

De definitie van zorgvastgoed: cure & care

Zorgvastgoed kun je onderverdelen in ‘care’ en ‘cure’. ‘

‘Care’ zorgvastgoed

De term ‘care’ staat voor zorgvastgoed waarin gewoond wordt. Dit houdt in levensloopbestendige woningen, die in toenemende mate vergelijkbaar zijn met reguliere woningen. Kenmerkend voor een goede levensloopbestendige woning is dat zorgverlening, indien van toepassing, ook op een optimale manier geleverd kan worden. Bij voorkeur worden levensloopbestendige woningen in een gebouw gecombineerd met andere zorgfuncties, zoals intramurale zorg, bijvoorbeeld de ouderenzorg, maar ook gehandicaptenzorg en de geestelijke gezondheidszorg. Bij intramurale groepswoningen, die vaak ook individueel te verhuren zijn, is de instelling meestal de hoofdhuurder. Een groot deel van de bestaande intramurale zorgvastgoedvoorraad bestaat uit dit type.

‘Cure’ zorgvastgoed

‘Cure’ staat voor zorgvastgoed waar zorg verleend wordt en is gericht op genezing. Bijvoorbeeld de eerstelijnszorg, met huisartsen en apotheken als belangrijkste gebruikers. Steeds vaker zien we planbare, poliklinische zorgfuncties, die eerst in de tweedelijnszorg (algemene ziekenhuizen) vielen, nu terugkomen in gezondheidscentra. Denk bijvoorbeeld aan een ruimte met bloedafname, echo- en röntgenapparatuur. Of spreekkamers waar medisch specialisten uit een regionaal ziekenhuis een spreekuur verzorgen. De academische ziekenhuizen vormen de derdelijnszorg, waarvan er maar een aantal in Nederland zijn. Daarnaast kent de zorgvastgoedmarkt nog diverse concepten, zoals zorghotels of ambulancecentra.

De belangrijkste trends in het zorgvastgoed

Als gevolg van de vergrijzing blijven de zorgkosten oplopen en de betaalbaarheid hiervan staat steeds meer onder druk. De overheid trekt zich ook steeds verder terug. De belangrijkste trends op een rij volgens het onderzoek van Syntrus 

  • Het overheidsbeleid sluit aan bij de wensen en behoeften van de zorgconsument om zo lang mogelijk in de eigen omgeving te blijven wonen. Beleggers kunnen bijdragen aan de realisatie van woningen en gezondheidscentra in het zorgvastgoed.
  • Technologische ontwikkelingen ondersteunen het zorgproces steeds meer. E-health en domotica helpen zorgvragers bij het langer thuis wonen. Monitoring, nazorg en consulten kunnen ondersteunend zijn aan het zorgproces en zorgen voor gemak en efficiëntie. Passende huisvesting, waar fysieke en digitale zorg verleend kan worden, is daarbij een belangrijke voorwaarde.
  • De vraag naar geschikte huisvesting kan bijdragen aan het tegengaan van de eenzaamheidsproblematiek, bijvoorbeeld door gezamenlijke woonkamers te maken en door het samenbrengen van doelgroepen (bijvoorbeeld studenten en ouderen).
  • Goed personeel is heel belangrijk, en de personeelstekorten in de zorgsector vormen een serieuze bedreiging voor kwalitatief goede zorg. Zorginstellingen concurreren onderling steeds meer om goed personeel. Denk hierbij aan de voorwaarden, zoals aantrekkelijke huisvesting en een fijne en veilige werkomgeving. Zo is hoogwaardig zorgvastgoed van groot belang voor de continuïteit en kwaliteit van elke zorginstelling.

De marktontwikkelingen

Vergrijzing en het langer thuis wonen van ouderen blijft een terugkerend thema wat betreft het zorgvastgoed. Men blijft het liefst in de eigen en vertrouwde woonomgeving wonen. Door de toenemende vergrijzing zien we in de komende 10 tot 20 jaar een sterke stijging van het aantal personen met lichte tot zware mobiliteitsbeperkingen. Volgens Syntrus zijn er in 2035 ruim 350.000 huishoudens die hiermee te maken gaan krijgen. Veel woningen zijn onvoldoende geschikt om in te wonen. Naast de wens van de zorgvrager is er ook een noodzaak en vraag naar levensloopbestendige woningen waar lichte zorg verleend kan worden.

De kansen voor de zorgvastgoedmarkt

  • Door de toenemende zorgvraag, vergrijzing en het concept van langer thuis wonen, biedt de zorgvastgoedmarkt uitstekende langetermijnperspectieven voor beleggers.
  • De enorme taak om al het zorgvastgoed te verduurzamen, maakt dat beleggers en investeerders meer welkom zijn binnen deze sector. Ideaal voor beleggers die maatschappelijk verantwoord beleggen hoog in het vaandel hebben staan.
  • De zorgvastgoedmarkt biedt beleggers een stabiel rendement, dankzij de transparante huurconstructies en toenemende vraag naar zorgwoningen.

Uitdagingen voor de zorgvastgoedmarkt

  • Door personeelstekorten kan de zorgkwaliteit in gevaar komen.
  • Nieuwbouw en herontwikkelingsprojecten kunnen complex zijn, in combinatie met de strengere woon- en milieueisen.
  • Er heerst een concurrerende beleggingsmarkt.

Zorgvastgoed en Bonum

Ons uitgebreide portfolio bestaat uit diverse zorgprojecten door heel Nederland voor verschillende opdrachtgevers. Of het nu gaat om gesubsidieerde zorginstellingen of particulier zorgvastgoed. Wij zijn dé specialist op het gebied van zorgvastgoed! Heb je vragen of wil je ontdekken wat zorgvastgoed voor jouw organisatie kan doen? Neem dan contact met ons op.

Vorige