Procesmanagement in de zorgbouw, dít kun je van Bonum verwachten

Grote, complexe en ingewikkelde bouwprojecten in de zorg moeten tot in detail goed verlopen en uitstekend gecoördineerd worden. Het aansturen van een bouwproces om te komen tot de juiste huisvesting is een taak die veel expertise vraagt. Met procesmanagement in de zorgbouw door Bonum kun je als organisatie rekenen op deskundig advies en begeleiding tijdens een bouwproject. Onze procesmanagers kunnen de processen zo inrichten dat ze aansluiten bij de ambities, plannen en projecten van de opdrachtgever.

Wat is procesmanagement bij zorgprojecten?

Procesmanagement is dé expertise waarbij wordt gekeken naar de processen tijdens een project in de zorg, zowel afzonderlijk als wel de samenhang tussen processen. Een proces bij een bouwproject in de zorgbouw is een activiteit of verzameling van activiteiten die bijdragen aan het eindresultaat. Procesmanagement in de bouw is geen eenmalige taak, maar een doorlopende activiteit, doordat de processen constant verbeterd, geanalyseerd en bewaakt moeten worden. Onze procesmanagers ondersteunen zorginstellingen, gemeentes en investeerders bij het halen van hun ambities.

Procesmanagement is een succesfactor bij zorgbouw

Veranderen in de zorg gaan alsmaar door. Door vergrijzing stijgt het aantal ouderen en nemen de kosten in de gezondheidszorg toe. De zorg moet betaalbaar én toegankelijk blijven. Met al deze veranderingen in de zorgsector is het van belang om goede strategische keuzes te maken in de zorgbouw met de focus op een goede dienstverlening en betaalbare kosten. Onze adviseurs en procesmanagers kennen de sector goed en ondersteunen bij alle processen die belangrijk zijn bij een bouwproject in de zorg.

Wat doen onze procesmanagers in de zorg?

De procesmanagers van Bonum ondersteunen op elk vlak van organisatie- en procesmanagement in de zorg. Strategische advisering helpt de missie en visie van je organisatie scherp te (her)definiëren. Onze procesmanagers hebben oog voor detail en zorgen ervoor dat ze de grote lijn niet uit het oog verliezen. Ze hebben de juiste ervaring om als specialist met alle betrokken partijen bij een bouwproject in de zorg samen te werken. Door een combinatie van procesbegeleiding en inhoudelijke kennis over huisvesting en vastgoed, brengt Bonum jouw zorgproject en organisatie verder.

Een strategisch vastgoedplan, integraal huisvestingsplan of Programma van Eisen (PvE) maakt duidelijke welke stappen er nu en in de toekomst nodig zijn, of het nu gaat om de financiën of de organisatorische inzet. De procesmanagers van Bonum kennen de wet- en regelgeving, de actuele ontwikkelingen in de zorg en de processen die horen bij een bouwproject.

Bouwprojecten met zorg uitgevoerd

Als er in de zorg wordt gebouwd, gebeurt dit in een omgeving van ouderen en zieken. Daarom zijn we bij procesmanagement in de bouw scherp op overlast of andere ongemakken. Bij de bouw van zorgprojecten hanteren we richtlijnen en gaan we met respect om met de bewoners. Wij weten als geen ander dat goede huisvesting cruciaal is om goede zorg te kunnen bieden. Dit vraagt om kennis van zaken. Als zorginstelling wil je uiteraard samenwerken met een bouwadviesbureau dat weet wat er moet gebeuren om de juiste zorg te kunnen bieden. Onze procesmanagers begeleiden je graag bij dit traject.

 

Procesmanagement in de zorg vereist ervaring en sturing

Als het gaat om processen rondom vastgoed, mogen er vrijwel geen fouten gemaakt worden. Het is daarom belangrijk om de bouwprocessen vanaf het begin tot aan het eind goed te sturen. Onze procesmanagers stellen jouw wensen, ambities, werkprocessen, en bedrijfscultuur centraal, zodat procesmanagement optimaal ingericht en aangestuurd kan worden en de juiste zorg aangeboden wordt. Wij hebben al vele zorginstellingen begeleid bij hun huisvestingsvraagstukken, door middel van een Programma van Eisen, lange termijn huisvestingsplan of een businesscase voor volledig nieuwe huisvesting. 

Duurzaamheid bij bouwprocesmanagement

Bonum geeft advies op het gebied van duurzaamheid, zodat de kwaliteit van gebouwen verbeterd worden en daarmee hun waarde en marktpropositie. Wij inventariseren bij de start van een bouwproject in de zorg de regels op het gebied van energie en duurzaamheid, zodat we voor onze opdrachtgevers in kaart kunnen brengen waar de kansen en eventuele risico’s liggen. Maar waarom duurzame gebouwen? Dit soort gebouwen zijn financieel aantrekkelijk, mede doordat investeerders diverse financieringsvoordelen krijgen. Wij denken mee bij procesmanagement in de bouw met de duurzame ambities van onze opdrachtgevers en maken (zorg)vastgoed toekomstbestendig. Verduurzaming draagt bij aan een gezonde werk- en leefomgeving en zorgt ervoor dat gebouwen langer en beter gebruikt kunnen worden.

Bonum begeleidt en houdt de processen in de gaten

Wij zijn jouw deskundig partner in alle fases van een bouwproject: van de opstartfase, tot de realisatie en de nazorgfase. Onze procesmanagers zetten hun expertise op het gebied van procesmanagement in de bouw optimaal in voor het beste resultaat. Wij zorgen ervoor dat iedereen die betrokken is bij het project gemotiveerd blijft. Wil je weten wat Bonum voor jouw zorginstelling kan doen op het gebied van procesmanagement in de bouw? Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag verder.

Vorige

Volgende