Huisvestingsadvies in de zorg? Bonum voor optimale huisvesting!

Bonum helpt graag bij huisvestingsadvies in de zorg. Sta je voor de keuze om te investeren in bestaande of nieuw zorgvastgoed? Dan heb je waarschijnlijk veel vragen. Bijvoorbeeld: hoe verduurzaam je bestaande zorgvastgoed? En sluit het zorgvastgoed nog wel aan op de verwachte behoefte de komende jaren? Wij werken dagelijks aan huisvestingsadvies- en vastgoedopdrachten in de zorgsector. Meer weten over huisvestingsadvies in de zorg en de taken van Bonum? Lees hieronder dan verder.

Wat is huisvestingsadvies?

Huisvestingsadvies is een breed begrip. Met huisvestingsadvies in de zorg wordt gewerkt aan huisvesting, die toekomstbestendig is en past bij de doelstellingen van de zorginstelling en voldoet aan de duurzaamheidsambities. Denk hierbij aan het opstellen van een strategisch vastgoedplan, integraal huisvestingsplan, duurzaamheidsadvies, haalbaarheidsstudies, locatieonderzoek en het opstellen van een Programma van eisen (een geschreven verzameling van eisen en wensen ten aanzien van een bouwwerk. De bedoeling van een Programma van eisen is om van tevoren de randvoorwaarden en limieten te definiëren).

Huisvestingsadvies zorg

Voldoet het zorgvastgoed wel aan de benodigde ruimtevraag, de gewenste kwaliteit en de noodzakelijke flexibiliteit? En hoe realiseer je een zorggebouw dat ruimte biedt aan vernieuwing? De adviseurs van Bonum maken deze vragen door middel van gedegen huisvestingsadvies inzichtelijk. Wij houden rekening met veranderingen in technologie, wet- en regelgeving en de wensen van de bewoners. De huidige stijgende zorgvraag door vergrijzing vraagt om nieuwe huisvestingsoplossingen, ander gebruik van zorggebouwen en een goed aansluitende dienstverlening. Dit soort zaken maken we inzichtelijk in een businesscase of een Programma van eisen. Onze vakkundige werkwijze stelt ons telkens in staat om onze opdrachtgevers te voorzien van solide (duurzaam) huisvestingsadvies in de zorg.

Transformaties in het zorgvastgoed

Transformaties in het zorgvastgoed zijn soms nodig om het vastgoed rendabeler én duurzamer te maken. Zo adviseren wij bij de investering, financiering en exploitatie van het (zorg)vastgoed en begeleiden we onze opdrachtgevers bij vraagstukken rondom het aanpassen van het zorgvastgoed. Met huisvestingsadvies in de zorg van onafhankelijk adviesbureau Bonum ben je verzekerd van het beste resultaat in de transformatie van jouw zorgvastgoed!

Duurzaamheid

De Nederlandse overheid wil in 2050 een circulaire economie hebben, waarin circulair bouwen een belangrijke pijler is. Dit betekent verduurzaming van woningen en diverse instellingen. Wij geven advies over circulair bouwen, waarbij materialen, grondstoffen en producten worden hergebruikt. Bij Bonum streven we ernaar projecten op een circulaire manier aan te pakken, waarbij we afval in bouwactiviteiten nu en in de toekomst minimaliseren en hergebruik van materialen stimuleren. Bestaand zorgvastgoed biedt kansen voor circulariteit, door verspilling te verkleinen en vernieuwingen door te voeren.

Ook wordt er steeds vaker modulair gebouwd. Dit is een methode waarbij fabrieksmatig gebouwd wordt met gestandaardiseerde onderdelen. Op deze manier kunnen zorggebouwen redelijk eenvoudig worden aangepast in bijvoorbeeld de functie. Bij modulair bouwen wordt er minder afval en minder CO2 geproduceerd en kunnen materialen gerecycled worden.

De ouderenzorg

De ouderenzorg staat de afgelopen tijd voor een flinke opgave als het gaat om huisvesting. Het traditionele verzorgingshuis verdwijnt steeds meer door de zorgfinanciering en de veranderende behoeften van ouderen. Senioren zijn steeds vitaler en vermogender geworden, waardoor ze op zoek zijn naar een prettige en veilige woonomgeving waarin ze zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen, terwijl ze enige zorg blijven krijgen en sociale contacten. Er is daarom steeds meer vraag naar flexibele en modulaire zorgwoningen. Wij nemen dit mee in ons huisvestingsadvies voor de zorg.

Flexibele zorgwoningen kunnen minimaal 10 jaar in gebruik blijven. Modulaire zorgwoningen worden na maximaal 10 jaar weer gedemonteerd. Samen met onze opdrachtgevers kijken we hoe we snel en efficiënt de juiste ruimte en huisvesting voor onder andere senioren kunnen genereren. Of de focus nu ligt op ‘care’ of ‘cure’, wij denken verder dan alleen de bouw van zorgwoningen. Wij letten op duurzaamheid, het budget, de planning en de wet- en regelgeving.

Specialist op het gebied van huisvestingsadvies in de zorg

Voor al onze huisvestings- en vastgoedopdrachten wordt er gestuurd op tijd, geld, kwaliteit, informatie, organisatie en de beheersing van risico’s. Omdat projecten niet vanzelf ontstaan, maar het gevolg zijn van een proces, zijn zaken als draagvlak, haalbaarheid, effectiviteit en acceptatie van belang. De adviseurs van Bonum hebben de vaardigheden om dit voor onze opdrachtgevers te bereiken. Deze vaardigheden gebruiken we onder andere bij planontwikkeling en het implementeren van vastgoedplannen.

Bij het creëren van een specifiek concept houden we naast de wensen en behoeften van de betrokken partijen ook rekening met de gebruiksduur van het zorggebouw. Onze specialisten adviseren graag over de beste keuzes tijdens bijvoorbeeld de ontwerpfase, de exploitatie en het onderhoud. Dit maakt Bonum dé specialist op het gebied van huisvestingsadvies in de zorg! Meer weten? Neem dan contact met ons op.

Vorige

Volgende