Duurzaam bouwen in de zorg? Ga voor gedegen bouwadvies van Bonum

Zoals ‘gewone’ woningen de komende jaren enorm verduurzaamd worden, zal ook het zorgvastgoed steeds meer een duurzame stap moeten zetten. Maar hoe pak je dit aan in een complexe zorgomgeving en welke expertise heb je nodig? Voor dit soort vragen kun je bij Bonum terecht. Wij zijn expert in duurzaam bouwen in de zorg en hebben meegewerkt aan diverse nieuwbouwplannen en transformaties in de ouderenzorg, gehandicaptenzorg en de revalidatiezorg. Lees hieronder meer over duurzaam bouwen in de zorg met Bonum. 

Het zorgvastgoed, wat valt hieronder?

Bij zorggebouwen maken we een onderscheid tussen ‘care’ en ‘cure’. Bij care zijn het gebouwen waarin mensen (langdurig) worden verzorgd. In cure gebouwen worden mensen behandeld, inclusief eerstelijnszorg zoals de huisarts, tandarts en fysiotherapeut. Voor al deze zorggebouwen is het mogelijk om ze zo duurzaam mogelijk te bouwen in de zorg of te renoveren. Dit wordt gedaan om mensen gezonder te houden en zorginstellingen energiezuiniger en levensbestendiger te maken. In de Green Deal Duurzame Zorg staan afspraken voor minder milieuvervuiling door de zorg, bijvoorbeeld door CO2-uitstoot te verminderen. Hierover later meer.

Wat is duurzaam bouwen in de zorg?

Duurzaam bouwen is een breed begrip. Bij duurzaam bouwen en verbouwen in de zorg wordt er rekening gehouden met de effecten op het milieu. Dit begint al bij het ontwerp, maar speelt ook een rol in de bouw, verbouw, renovatie of sloop van een zorggebouw. Bij duurzaam bouwen in de zorg gaat het ook over het gebruik van het gebouw. Bijvoorbeeld over de uitstoot van CO2 door energieverbruik voor verwarming en koeling van een gebouw. Als we het hebben over duurzaam bouwen in de zorg, is de ideale situatie het tegengaan van verspilling, omgaan met medisch afval, energieneutraal bouwen, levensbestendig wonen en flexibel en toekomstbestendig zorgvastgoed.

Routekaarten in de zorg

Binnen de zorg zijn routekaarten opgesteld: een voor care en een voor cure. Hierin staat hoe een ziekenhuis of zorginstelling kan bijdragen aan de CO2-reductiedoelstellingen uit het klimaatakkoord. In die portefeuilleroutekaart worden de stappen uitgetekend die de betreffende zorginstelling gaat nemen om de doelen uit het klimaatakkoord te halen. Bonum kan hierover advies bieden samen met de betrokken partijen als het gaat om duurzaam bouwen in de zorg.

Green Deal Duurzame Zorg

Zorginstellingen, overheden en bedrijven hebben afspraken gemaakt in de Green Deal Duurzame Zorg voor een gezonde toekomst. Zodat de zorg ook op lange termijn goed is voor mensen, voor de planeet en voor de welvaart. Door de vergrijzing krijgen steeds meer mensen zorg. En in de zorg is steeds meer kennis over technologie en medicijnen. Maar deze hulpmiddelen leiden soms tot extra milieuvervuiling. De ziekenhuizen en andere zorginstellingen in de Green Deal doen bijvoorbeeld hun best om zo min mogelijk afval te produceren en minder energie te gebruiken door goede isolering toe te passen bij duurzaam bouwen in de zorg.

Gezonde zorginstellingen bouwen samen met Bonum

Wat is er mooier dan patiënten die sneller beter worden, als ze behandeld worden door fitter personeel, in een gezond en leefbaar gebouw. Patiënten blijven zelfs gezonder omdat de gebouwde omgeving bijdraagt aan een gezond leefmilieu. Daarom is het belangrijk om duurzaam te bouwen in de zorg, waarbij de gezondheid, productiviteit en leefbaarheid verhoogd wordt. En dat hoeft niet meer te kosten. Sterker nog, in de meeste gevallen zorgt duurzaamheid ervoor dat het de instelling geld oplevert, doordat de productiviteit van het personeel omhooggaat.

Door het ontwerp van het gebouw af te stemmen op de werkprocessen ontstaat een beter functionerend en veilig gebouw en zo min mogelijk verspilling. Met behulp van data, analyses en technologie kunnen onze bouwmanagers en adviseurs helpen bij een plan om een zorginstelling duurzaam te bouwen. Met slimme technologie bijvoorbeeld kunnen bepaalde onderdelen, die nodig zijn voor duurzaam bouwen of verduurzaming, modulair worden geproduceerd. Daarnaast maakt slimme technologie 3D-printing mogelijk, waarbij nieuwe bouwmaterialen uit gerecyclede grondstoffen ontwikkeld kunnen worden. Op deze manier kunnen zorggebouwen perfect afgestemd worden op de gebruikerswensen!

Nieuwbouw of duurzame renovatie van zorgvastgoed

Met de huidige visie op hergebruik van bestaand vastgoed is renovatie van zorginstellingen en zorgcentra zeer actueel. Loont renoveren of transformeren van bestaande zorggebouwen niet meer, dan biedt nieuwbouw dé oplossing. Door onze ervaring in het duurzaam bouwen voor de zorg, kunnen we jouw vastgoedportefeuille toekomstbestendig maken. Of het nu gaat om een nieuwbouwproject of de renovatie van bestaande zorgwoningen, duurzaam bouwen in de zorg is de standaard. Niet alleen wat betreft bouwmaterialen en de technologie, ook wat betreft flexibiliteit en aanpasbaarheid in de toekomst.

Bonum, expert in duurzaam bouwen in de zorg

Bonum is specialist in duurzaam bouwen in de zorg en verduurzaming van de bestaande zorgbouw en biedt gedegen bouwadvies en bouwmanagement. Met het juiste bouwadvies kunnen bepaalde ecologisch verantwoorde maatregelen getroffen worden. Denk hierbij aan de isolatie, ventilatie en duurzame materialen. Met deze gedegen kennis kunnen onze projectmanagers en adviseurs meedenken met onze opdrachtgevers over maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaamheid en energietransitie. Zo voeren we onder andere haalbaarheidsstudies en locatieonderzoeken uit, zetten massastudies op en maken we kosten- en batenanalyses. We begeleiden het bouwproject in de zorg van begin tot eind en onderhouden intensieve samenwerking met alle betrokken partijen en overheden. Wij houden toezicht op de budgetten, opbrengsten en tijdsplanningen. Wil je samenwerken op het gebied van duurzaam bouwen in de zorg? Neem dan gerust contact met ons op.

Vorige

Volgende