Een zorgwoning bouwen, de trend van nu

De vergrijzing neemt alsmaar toe, waardoor er lange wachtlijsten ontstaan voor verzorgingshuizen en hoge kosten voor de zorg en huisvesting van ouderen. Verzorgers van ouderen of andere hulpbehoevenden zoeken steeds meer naar een alternatief voor de huidige zorginstellingen en kiezen er geregeld voor om een zorgwoning te bouwen. Deze trend sluit aan bij de toename van mantelzorgers: zij bieden zorg aan chronisch zieken, gehandicapten of ouderen. We vertellen hieronder meer over de trend van een zorgwoning bouwen.

Steeds meer ouderen blijven thuis wonen

Volgens een studie van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) is de toekomstige groep ouderen voor een steeds groter deel welvarender, hoger opgeleid en gezonder dan voorheen. Hierdoor zullen ouderen er steeds meer voor kiezen om langer thuis te blijven wonen en voorzieningen te treffen om dit mogelijk te maken. De mogelijkheden om langer thuis te blijven zijn door trapliften en andere woningaanpassingen steeds meer verruimd. Door verandering in welvaart en voorkeuren van ouderen ontstaan er dus kansen voor partijen die in deze nieuwe wensen van een zorgwoning bouwen kunnen voorzien.

Zowel een zorgwoning als een aanleunwoning biedt zelfstandiger wonen aan. Een aanleunwoning bevindt zich meestal binnen een zorginstelling, waardoor de hulpbehoevende zorg ontvangt in de instelling. Vaak zijn de wachtlijsten hiervoor lang en de kosten hoog. Een zorgwoning bouwen biedt vrijheid: dit type woning kan geplaatst worden in de tuin van bijvoorbeeld de mantelzorger. Zo heeft de hulpbehoevende persoonlijke hulp in de buurt.

Wat is een zorgwoning?

Een zorgwoning is een woonruimte die geschikt is voor mensen die zorg ontvangen, maar toch zelfstandig willen blijven wonen. In feite is het een bijgebouw op eigen terrein. Niet alleen in buitengebieden met grote tuinen worden zorgwoningen geplaatst, ook in een stadstuin kunnen dit soort woningen geplaatst worden, mits er voldoende plaats is. De standaard units worden meestal opgeleverd vanaf 12m² tot 100m² en alles daartussen. Meestal is een zorgwoning voor senioren bestemd, maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn. Daarnaast wordt bij een zorgwoning bouwen steeds meer modulair gewerkt, waarbij het bouwwerk geheel in de fabriek gebouwd wordt. 

Zorgwoning wetgeving

Aan welke eisen een zorgwoning moet voldoen, staat vast in het bouwbesluit. Zo bestaan er bijvoorbeeld eisen voor isolaties, installaties en afmetingen. De belangrijkste regels op een rij:

  • Sinds 2014 is een zorgwoning bouwen vergunningsvrij. Dat betekent dat je een mantelzorgwoning kan plaatsen in de achtertuin zonder dat de gemeente hiervan op de hoogte gesteld hoeft worden. Voor het bewonen van een zorgwoning moet meestal wel een doktersverklaring overhandigd worden aan de gemeente, maar dit kan nog per gemeente verschillen.
  • Zorgwoning bouwen? In een zorgwoning mag maximaal één huishouden wonen, waarvan tenminste een persoon mantelzorg ontvangt of verleent.
  • Houdt de mantelzorg op? Dan mag het bouwwerk niet langer gebruikt worden als woning. Je hoeft de zorgwoning niet af te breken, maar je moet bijvoorbeeld wel de keuken en badkamer verwijderen.

Flexibel zorgwoningen bouwen

In Nederland stond eind 2011 naar schatting voor ongeveer 52,0 miljoen m² aan vastgoed dat in gebruik is door gezondheids- en welzijnszorg. Jaarlijks breidt het vastgoedgebruik door de zorg zich uit met ongeveer 800 duizend m². De zorgmarkt is duidelijk aan verandering onderhevig door innovaties, zoals nieuwe technologie, behandelmethoden of medicatie. De onzekerheid in de markt vraagt van zorginstellingen dat zij flexibel omgaan met hun zorgvastgoed.

Flexibiliteit in zorgvastgoed betekent dat nieuw zorgvastgoed dusdanig gebouwd wordt, dat het makkelijker geschikt gemaakt kan worden voor andere doeleinden. Of dit nu gaat om een zorginstelling of zelf een zorgwoning bouwen. Dit maakt het enerzijds mogelijk om aan verschuivingen in de behoefte van de doelgroep te voldoen en zorginstellingen te transformeren naar een andere functie. Bonum is expert in consultancy en begeleiding bij zorgwoningen bouwen: of het nu gaat om bouwmanagement, procesmanagement, projectmanagement, huisvestingsplannen of planontwikkeling, wij staan écht voor je klaar.

Investeren in zorgwoningen bouwen

De komende decennia zal de vraag naar en de uitgaven aan zorg verder blijven toenemen door de vergrijzing, stijgende welvaart en levensverwachting en innovaties. Deze ontwikkelingen zullen bijdragen aan een grotere behoefte aan zorgwoningen en dus een toename van de vraag naar zorginstellingen en zorgwoningen bouwen. Daarbovenop zal de bouwproductie gemiddeld toenemen en de gebouwen een steeds betere kwaliteit krijgen. In 2016 kwam de totale jaarlijkse nieuwbouwproductie voor de zorg uit op ongeveer € 1,6 miljard en in 2030 op ongeveer € 3,3 miljard. Inclusief de verbouwproductie, waardoor de totale zorgbouwproductie resulteert in ongeveer € 3,7 miljard in 2030. 

Kom in contact met Bonum

Bouwadviesbureau Bonum denkt mee over de groeiende vraag naar zorgwoningen bouwen gecombineerd met zorg. Vanaf de ontwerpfase tot de oplevering staan wij onze opdrachtgever optimaal bij. Bonum heeft eerder meegewerkt aan diverse zorgprojecten in de bouw. Bekijk de verschillende projecten om een indruk te krijgen van ons werk. Wil je met ons samenwerken op het gebied van zorgwoningen bouwen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag verder.

Vorige

Volgende