Circulariteit in de zorgbouw met Bonum

De vastgoedportefeuille in Nederland is constant in beweging. En zo ook in de zorg: elke zorginstelling heeft voortdurend renovaties nodig of een geheel nieuw gebouw. Duurzaamheid, circulariteit en energiezuinigheid zijn hierin belangrijke thema’s. Maar hoe pas je circulariteit toe in de zorgbouw? Hoe behoud je de waarde van bouwmaterialen? Hoe organiseer je flexibiliteit in de bouw of de renovatiewerkzaamheden? Bonum helpt je graag bij dit soort vraagstukken.

Wat is circulair bouwen?

Bij circulair bouwen worden materialen, grondstoffen en producten hergebruikt. Hierbij worden gebouwen ontwikkeld zonder natuurlijke bronnen onnodig uit te putten, de leefomgeving te vervuilen en de ecosystemen aan te tasten. Vanaf het begin wordt er nagedacht hoe de onderdelen van een gebouw het beste in elkaar geschoven kunnen worden, zodat ze aan het einde van de rit weer uit elkaar gehaald kunnen worden en hergebruikt. Bij Bonum streven we ernaar zoveel mogelijk circulariteit in de zorgbouw toe te passen, waarbij we afval in bouwactiviteiten nu en in de toekomst minimaliseren en hergebruik van materialen stimuleren.

Waarom circulair bouwen en hoe werkt het?

Als het gaat om circulariteit in de zorgbouw worden de grondstoffen niet uitgeput, omdat de materialenketen gesloten worden. Hergebruik van materialen staat centraal bij circulair bouwen in de zorgbouw. Daarnaast wordt de CO2-uitstoot gereduceerd, omdat er geen nieuwe materialen meer geproduceerd moeten worden en wordt er veel energiezuiniger gebouwd. Het ultieme doel is om in 2030 de CO2-uitstoot in de bouw te halveren en deze in 2050 zelfs geheel uit te bannen. Door materialen en producten circulair te ontwerpen wordt een bijdrage geleverd in dit gezamenlijke doel.

Circulariteit in de zorgbouw vraagt om verandering

De Nederlandse overheid wil dat de economie in Nederland in 2050 ‘circulair’ is. Voor de bouwsector betekent dit dat alle gebruikte materialen, voor zover mogelijk, na hun levensduur herbruikbaar zijn. Ook in de zorg, waar een groeiende vraag naar tijdelijke en aanpasbare gebouwen is, vormt circulair bouwen de norm. Circulariteit in de zorgbouw vraagt om een verandering van werk- en denkwijze. In de bouw moeten onderdelen van een gebouw zo ingebouwd worden dat demontage zonder sloop mogelijk is, want gebouwen worden steeds minder afgebroken. Ze worden gedemonteerd en ingezet voor hergebruik. Ideaal voor de zorg, waar modulaire units moeiteloos kunnen worden omgebouwd naar ruimtes met een veranderde functie.

Uitdaging voor de zorgbouw

De komende jaren ligt er voor de zorgsector een forse uitdaging om de groei van de zorgvraag op te vangen. Daar komt ook de circulariteit in de zorgbouw bij kijken. Voor deze sector is het belangrijk circulaire winst te behalen op het gebied van medische hulpmiddelen, voeding, vervoer en vastgoed. Via de Green Deal ’Duurzame Zorg’ wordt gewerkt aan een reductie van CO2-uitstoot, zuinig gebruik van grondstoffen en schoon water. Maar ook door het creëren van een zorgomgeving die uitnodigt tot gezond gedrag van de bewoners, professionals en bezoekers. Om verduurzaming in de zorg te versnellen, moeten partijen samenwerken.

Een manier om circulariteit in de zorg te realiseren is door het sluiten van kringlopen. Om dit te realiseren moet er samengewerkt worden met verschillende partijen binnen de keten. Denk hierbij aan de huidige leveranciers. Maar hoe zorg je ervoor dat deze partijen samen gaan werken zodat ze een bijdrage leveren de doelstellingen rondom circulariteit in de zorgbouw te halen? Het belangrijkste is om voor de zorginstelling de doelstellingen helder te formuleren en de verschillende leveranciers bij elkaar te brengen en na te denken hoe bepaalde processen circulair gemaakt kunnen worden. Bonum kan hierin voorzien in advies en begeleiding.

Modulair bouwen met Bonum

Modulair bouwen is een belangrijk onderdeel van circulariteit in de zorgbouw. Modulair bouwen is een bouwtechniek waarbij onderdelen worden gekoppeld of gestapeld om een gebouw te creëren. De modules worden in een fabriek geproduceerd om samengestelde elementen te maken. De modules zijn gebruiksklaar en worden vaak met behulp van een hijskraan geplaatst op locatie. Door het samenvoegen van de elementen wordt er een optimaal werkend geheel gecreëerd. Door modulair te bouwen kunnen units gemakkelijk afgebroken worden en ergens anders voor gebruikt worden, zonder verlies van materiaal. In een ‘gesloten kringloop’ blijven producten, materialen en grondstoffen ook na hun levensduur bruikbaar. Zo kunnen gebouwen transformeren naar een ander gebouw met een andere functie.  

Circulariteit in de zorgbouw met Bonum

Bij Bonum hebben we circulariteit in de zorgbouw hoog op de agenda staan. Wanneer wij advies uitbrengen over een bouwproject, nemen we circulaire materialen en bouwmethoden mee. We maken gebruik van methodes en instrumenten die de circulariteit in de zorgbouw meetbaar maken. Door middel van bouwmanagement, bouwadvies en projectmanagement vertalen we de ambities van onze opdrachtgevers naar duurzame gebouwen. Wij kijken verder dan alleen de bestaande tools en rekenmethodes. Wij werken met een slimme 3D-technologie waarbij nieuwe bouwmaterialen uit gerecyclede grondstoffen ontwikkeld kunnen worden.

In onze bouwprojecten zorgen we voor zo min mogelijk sloop. We kiezen liever voor transformatie van een gebouw. Daarnaast werken we met demontabele gerecyclede materialen en materiaalpaspoorten, zodat we altijd informatie hebben over de materialen. Circulariteit in de zorgbouw staat voor ons voor toekomstgericht bouwen door slimme ontwerpkeuzes en flexibele gebouwen.

Samenwerken met Bonum?

Wij weten dat het belangrijk is om zo circulair mogelijk te werk te gaan, zodat grondstoffen niet onnodig uitgeput worden. Bij Bonum streven we zoveel mogelijk naar circulariteit in de zorgbouw. Bekijk onze projecten voor een impressie. Heb je vragen of wil je samenwerken met Bonum op het gebied van circulariteit? Neem dan gerust contact met ons op.

Vorige

Volgende