Bonum: dé bouwmanager op het gebied van bouwmanagement in de zorg!

De zorgsector is de afgelopen jaren volop in transitie. Bonum, dé bouwmanager op het gebied van bouwmanagement in de zorg, denkt écht mee tijdens het gehele bouwproject of huisvestingstraject. Wij zijn op de hoogte van de trends en ontwikkelingen in het zorgstelsel, zoals vergrijzing en welvaartstoename, waardoor we als bouwmanager in de zorg weten hoe we hierop in moeten spelen. Voor een geslaagd eindresultaat is het belangrijk om een onafhankelijke partij in te schakelen, die alle processen in een bouwproject volgt, coördineert en begeleid. Dit wordt dan ook bouwmanagement in de zorg genoemd.

De zorgsector anno 2021

De vraag naar zorg neemt alleen maar toe vanuit de vergrijzende bevolking. Vooral de toename van het aantal ouderen is bepalend voor de stijging van de vraag naar zorgvastgoed. Ouderen worden steeds welvarender en hebben daardoor meer mogelijkheden om persoonlijke voorkeuren voor zorg en huisvesting te realiseren. Vooral binnen wooncomplexen is het van belang dat ouderen de regie over hun eigen leven hebben en kunnen behouden. Door onze kennis en ervaring op het gebied van zorgvastgoed en bouwmanagement zorg, zorgen we voor bouwprojecten in de zorg die aansluiten bij duurzaamheid en een hoge kwaliteit van leven. 

Kwalitatief zorgvastgoed

Veranderingen in het zorgbeleid zorgen voor toename in de vraag naar kwalitatief en duurzaam zorgvastgoed. Het creëren van een comfortabele woonomgeving is van groot belang bij het faciliteren van zorgvastgoed. Wij zijn dan ook op de hoogte van actuele trends en ontwikkelingen op het gebied van zorghuisvesting, net als de wet- en regelgeving. Middels bouwmanagement in de zorg denken we mee over huisvestingsadvies en het haalbaarheidsonderzoek. We begeleiden de realisatie van een gebouw en de uitvoering daarvan. Ook denken we mee over het onderhoud en beheer van een gebouw. Het uitgangspunt is om samen met alle betrokken partijen tot de beste woonruimte en zorgverlening te komen. Wij gaan graag met je in overleg om de situatie te analyseren, deze vorm te geven en te begeleiden. 

Wat is bouwmanagement in de zorg?

Vakkundig bouwmanagent én bouwadvies zijn bepalende factoren in het slagen van een bouwproject. Wij bieden ondersteuning bij onder andere het opstellen van het Programma van Eisen (PvE), het ontwikkelen van het ontwerp, het begeleiden van aanbestedingen en selecteren van de juiste aannemer. Daarnaast verzorgen we het gehele vergunningstraject. Je kunt ook een beroep doen op onze bouwmanagers als het gaat om directievoering, toezicht, budgetten, risico’s, planning en communicatie. Van de ontwerpfase tot de oplevering: wij fungeren als dé specialist op het gebied van bouwmanagement in de zorg!

Wat doet Bonum?

Het realiseren van een zorgcentrum is complex. Van het vertalen van jouw wensen als opdrachtgever naar een passend ontwerp tot het realiseren van kwalitatief goede huisvesting binnen het budget en de planning. Om een dergelijk bouwproces in goede banen te leiden is het belangrijk om een expert te hebben die de fases goed kent en de belangen van alle betrokken partijen behartigt. Dit alles is mogelijk met bouwmanagement in de zorg. Onze bouwmanagers kennen dit proces als geen ander en weten wat er nodig is om de risico’s van jouw bouwproject te beheersen en de kansen te benutten. Of het nu gaat om het ontwerp, haalbaarheid, vergunningen, subsidies, meerjarenplannen of onderhoud: bouwadviesbureau Bonum is de expert die ervoor zorgt dat jouw bouwproject professioneel wordt uitgevoerd!

Bouwmanagement zorg: onze aanpak

Bonum houdt zich bezig met alle fases van een bouwproces: vanaf het ontwerp tot en met de oplevering. Na de inventarisatie van je bouwproject en het opstellen van het Programma van Eisen (PvE) zorgen wij ervoor dat alle betrokken partijen met alle neuzen dezelfde kant op staan. Omdat bouwprojecten zo complex zijn, vraagt het om zorgvuldige afstemming van alle partijen. Onze bouwmanagers bewaken het ontwerp en de afgesproken planning en budget. Bij Bonum bieden we bouwmanagementadvies in de zorg over alle belangrijke zaken binnen het project: van de risico’s tot de procedures en de vergunningen. Met ons aan je zijde kun je overwogen beslissingen nemen als opdrachtgever.

Hoe gaan we te werk bij bouwmanagement zorg?

Bij bouwmanagement in de zorg vindt vaak een onderzoek plaats waarbij de haalbaarheid van het bouwproject inzichtelijk wordt gemaakt. Hierna wordt een Programma van Eisen (PvE) opgesteld. We begeleiden het bouwproces voor een soepel verloop en richten ons op nieuwbouw, renovatie, herbestemming en transformaties van gebouwen, waarbij we onder andere de volgende diensten aanbieden:

  • Bouw(proces)management in de zorg
  • Bouwadvies zorg
  • Vastgoedadvies zorg
  • Vastgoedontwikkeling zorg
  • Projectmanagement zorg

Een vrijblijvende afspraak maken met Bonum

Wij zetten onze deskundigheid en specialistische kennis rondom bouwmanagement zorg graag in en zorgen voor begeleiding tijdens het gehele proces. Of het nu gaat om bouwmanagement zorg, huisvestingsadvies, vastgoedontwikkeling, projectmanagement, directievoering of toezicht: bij bouwadviesbureau Bonum sta je als opdrachtgever centraal. Benieuwd wat onze bouwmanagers voor jouw situatie kunnen betekenen? Neem dan direct contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak.

Volgende