CONSULTANCY | MANAGEMENT

MANAGEMENT

Proces- en (bouw)projectmanagement | Bestuurlijke procedures | Interim-management

Procesmanagement is een onmisbaar deel van de instrumenten van BONUM. Voor al onze huisvestings- en vastgoedopdrachten wordt er gestuurd op tijd, geld, kwaliteit, informatie, organisatie en de beheersing van risico’s. Omdat projecten niet vanzelf ontstaan, maar het gevolg zijn van een proces, zijn zaken als draagvlak, haalbaarheid, effectiviteit en acceptatie van belang. De mensen van BONUM hebben de vaardigheden om dit voor u te bereiken. Deze vaardigheden gebruiken we onder andere bij planontwikkeling en het implementeren van vastgoedplannen.

Waar het projectmanagement zich richt op het project intern, vult ons procesmanagement dit aan met een continue oriëntatie op de omgeving. Zeker in een veranderende zorgomgeving is dit van belang; weet wie onze stakeholders en hun belangen zijn. Initiëren, stimuleren en integreren zijn de kernbegrippen voor een procesmanager van BONUM. In combinatie met vakinhoudelijke kennis, de juiste (creatieve en communicatieve) vaardigheden, brede deskundigheid en praktijkervaring zijn de procesmanagers van BONUM uw ideale partner voor het in goede banen leiden van het proces.