INNOVATIEF AANBESTEDEN

Voor veel organisaties is aanbesteden een complex proces geworden. Opdrachtgevers van complexe projecten dragen de risico’s steeds meer over aan de markt. Zowel het ontwerp en de uitvoering, als het onderhoud en de financiering worden in een contract aanbesteed (DBFM(O)). Daarnaast vragen Europese normen om andere manieren van aanbesteden. Objectum heeft van innovatief aanbesteden een van haar speerpunten gemaakt.

De adviseurs van Objectum analyseren de gebruikerswensen en onderzoeken welke aanbestedingsvorm het beste past bij de vraag. Deze analyse wordt verwerkt in een helder advies en vertaald in de begeleiding van de aanbesteding van het begin tot het eind.

STUREN OP DUURZAAMHEID

We worden ons er steeds meer van bewust dat we onze omgeving moeten inrichten met het oog op ons eigen welzijn en dat van toekomstige generaties. Dit betekent dat we duurzamer gaan bouwen. Daarnaast wordt de wet- en regelgeving ten aanzien van duurzaam bouwen steeds strenger.

Objectum is expert in duurzame maatregelen voor zowel bestaande- als nieuwbouw. Wij hanteren daarbij de nieuwste methoden op het gebied van duurzaamheid, zoals de BREEAM-methodiek. Met deze methodiek maken wij duurzame ambities concreet en sturen we hierop tijdens het ontwerpproces.

SLIMMER INVESTEREN

DANKZIJ

LIFE CYCLE COSTING (LLC)

Doordat wij al vroeg in het proces onze kennis van bouwtechniek en onderhoud inzetten, is het mogelijk tot ontwerpbeslissingen te komen die de toekomstige exploitatiekosten zo laag mogelijk kunnen houden. Op basis van een gedegen LLC-analyse verschaffen wij onze opdrachtgevers al vroeg in het ontwerpproces duidelijkheid over de toekomstige kosten. Hierdoor is het mogelijk om tot optimale investeringsbeslissingen te komen. Dit geldt niet alleen voor nieuwbouw maar ook voor bestaande bouw of herbestemming.

OPTIMAAL INSPELEN OP

HET NIEUWE WERKEN

Het nieuwe werken is meer dan alleen het creëren van flexibele werkplekken. Het is ook activiteit-gerelateerd werken: het creëren van ruimtes die medewerkers stimuleren en inspireren om specifieke activiteiten uit te voeren. Het nieuwe werken is echter ook een cultuuromslag. Dit vraagt om een integrale aanpak. Vanaf het eerste idee en visualisaties tot en met de realisatie en de procescoördinatie biedt Objectum een totaaladvies aan.

SNEL ZICHT OP

HAALBAARHEID MET

CITYMAKER

Planontwikkeling gaat vaak gepaard met onnodig hoge investeringskosten en risico’s. In samenwerking met onze partner, het keizerrijk architecten. hebben wij daarom een uniek concept ontwikkeld: Citymaker. Dit model maakt het mogelijk om, zonder te tekenen, snel inzicht te krijgen in de haalbaarheid van planontwikkeling. Onze adviseurs kunnen daardoor al vroeg in de planontwikkelingsfase kaders aangeven voor de ontwerpfase. Dat draagt weer bij aan een helder en efficiënt plantontwikkelingsproces.