CONSULTANCY

Bonum adviseert en begeleidt opdrachtgevers bij:

 • Strategisch vastgoedplannen
 • Haalbaarheidsstudies
 • Business cases voor banken en het WFZ
 • Vastgoed- en zorgexploitaties
 • Programma van eisen
 • Vastgoedadvies
 • Projectmanagement
 • Ontwerpmanagement
 • Kostenmanagement
 • Risicobeheersing
 • Directievoering & toezicht
 • Aanvraag vergunningen
 • Verzorgen (EU)-aanbesteding
 • Aanvraag en contracteringadviseurs & bouwbedrijven
 • Aannemingsovereenkomsten
 • Kopers- en huurders-begeleiding
 • Afbouwcoördinatie

Financieel advies op maat!

 

De overheid wil dat zorgorganisaties meer verantwoordelijk worden voor de eigen bedrijfsvoering. Daarmee gaan zij in toenemende mate risico’s lopen. Ten aanzien van de kapitaalslastenvergoedingen stevent de sector af op een productieafhankelijkheid. Kapitaalverstrekkers worden echter kritischer!

 Voor u is het van belang om kritisch te kijken naar investeringsbeslissingen. Beoordelen of de organisatie haar visie wel helder op het netvlies heeft is één onderdeel, bekijken of de beoogde investering wel past bij de organisatie een ander. Heeft u een duidelijk beeld van de toekomst, de invloed van trends en ontwikkelingen op de organisatie én op het investeringsproject? Tenslotte is het zaak om de financiële consequenties van de investering eens onder de loep te nemen: als het goed is levert de investering geld op, maar weet u hoe lang u daarop moet wachten?

Voor het in beeld brengen van alle mogelijkheden, kansen en eventuele risico’s gebruiken we een businesscase. Hiermee wordt niet alleen – op eigen initiatief – het investeringsproject kritisch tegen het licht gehouden, ook vragen externe financiers en het Waarborgfonds Zorginstellingen (WFZ) steeds vaker om een dergelijk plan.

Uw financieringsvraagstuk is door ons snel en op maat gesneden te voorzien van een businesscase!

Projecten

 • SDW ROOSENDAAL | herontwikkeling woon/werkgemeenschap voor circa 350 bewoners met een verstandelijke of meervoudige handicap. | Roosendaal | Uitvoeringstijd 2009 – 2010 | Strategisch vastgoedadvies en financieel management.
 • HORIZON JEUGDZORG | Rotterdam, Alphen a/d Rijn, Oostvoorne, Harreveld | Uitvoeringstijd 2015 – 2016 | Aanbesteding integraal onderhoud viertal locaties. Presentatiebestekken geschreven en in de markt gezet. (In samenwerking met Klictet B.V.)
 • GROENHUYSEN OUDERENZORG | Roosendaal/Bergen op Zoom | Uitvoeringstijd 2011 – 2015 | Aanvraag gebruikersvergunning, ontwikkelen van bidboeken t.b.v verkoop aantal locaties.
 • SPAARNE ZIEKENHUIS | transformatie 9.690 m2 kantoorruimte naar 24 appartementen | Amsterdam | Voorbereidingstijd juni 2015 – juni 2017 | Uitvoeringstijd juni 2017 – december 2019 | Uitbesteden onderhoud installaties, Prestatiebestekken geschreven, Aanbesteding organiseren (In samenwerking met Klictet B.V.) | Opdrachtgever; Spaarne ziekenhuis.
 • ZORGGROEP ELDE | herontwikkeling locatie | Boxtel | Haalbaarheidsanalyse, Ontwikkeling stedenbouwkundig plan.