CONSULTANCY | MANAGEMENT

CONSULTANCY

Strategisch vastgoedplannen | Haalbaarheidsstudies | Businesscases voor banken en het WFZ | Vastgoed- en zorgexploitaties | Programmering/programma’s van eisen | Vastgoedadvies

De overheid wil dat zorgorganisaties meer verantwoordelijk worden voor de eigen bedrijfsvoering. Daarmee gaan zij in toenemende mate risico’s lopen. Ten aanzien van de kapitaalslastenvergoedingen stevent de sector af op een productieafhankelijkheid. Kapitaalverstrekkers worden echter kritischer!

 

Voor u is het van belang om kritisch te kijken naar investeringsbeslissingen. Beoordelen of de organisatie haar visie wel helder op het netvlies heeft is één onderdeel, bekijken of de beoogde investering wel past bij de organisatie een ander. Heeft u een duidelijk beeld van de toekomst, de invloed van trends en ontwikkelingen op de organisatie én op het investeringsproject? Tenslotte is het zaak om de financiële consequenties van de investering eens onder de loep te nemen: als het goed is levert de investering geld op, maar weet u hoe lang u daarop moet wachten?

 

Voor het in beeld brengen van alle mogelijkheden, kansen en eventuele risico’s gebruiken we een businesscase. Hiermee wordt niet alleen – op eigen initiatief – het investeringsproject kritisch tegen het licht gehouden, ook vragen externe financiers en het Waarborgfonds Zorginstellingen (WFZ) steeds vaker om een dergelijk plan.

 

Uw financieringsvraagstuk is door ons snel en op maat gesneden te voorzien van een businesscase!