VASTGOED IS ONZE PASSIE!

Onze expertise ligt in twee gebieden.

CONSULTANCTY

Bonum ontzorgt uw zorg

Consultancy

Bij een bouw- en investeringsproces komt veel kijken. Van strategische vastgoedplannen tot haalbaarheidsstudies en business cases voor banken en het WFZ. Enerzijds wil de overheid dat zorgorganisaties meer verantwoordelijkheid nemen over hun eigen bedrijfsvoering. Dat geeft zorginstellingen meer vrijheid. Anderzijds betekent het ook meer risico’s. Kapitaalverstrekkers worden daarmee kritischer en het is belangrijk om scherp te zijn op investeringsbeslissingen.

Bonum adviseert over de mogelijkheden, kansen en eventuele risico’s van elk bouwvraagstuk in de zorg. U heeft wellicht een duidelijk beeld van de toekomst, maar heeft u ook al nagedacht over de invloed van trends en ontwikkelingen op uw organisatie en daarmee uw investeringsproject? Wij maken een businesscase op maat, waarbij we het investeringsproject kritisch onder de loep nemen en externe financiers vragen om een plan aan te leveren. Hierdoor kunnen wij uw financieringsvraagstuk snel en efficiënt op maat snijden en u voorzien van degelijk advies!

 

Management

Naast consultancy biedt Bonum ook management op maat aan onze opdrachtgevers. Onze experts sturen bij huisvestings- en vastgoedopdrachten op behoud van kwaliteit, het verstrekken van informatie, de bewaking van budgetten en beheersing van risico’s. Bij project- en procesmanagement verbinden wij alle betrokken partijen met elkaar om zo tot een beter resultaat te komen dan elke inbreng apart. Zaken als draagvlak, haalbaarheid, effectiviteit en acceptatie zijn hierbij van cruciaal belang. 

Onze ervaren projectmanagers hebben de juiste kennis en deskundigheid in huis om uw vastgoedproject in goede banen te leiden. Zij beheersen en bewaken het bouwproces, waardoor u ontzorgt wordt. In combinatie met vakinhoudelijke kennis, de juiste creatieve en communicatieve vaardigheden en praktijkervaring is Bonum uw ideale partner in het zorgvastgoed.